தொடர்பு


Nilaa4u.com is a social initiative by Pertubuhan Pendidikan Kebudayaan & Kebajikan Masyarakat Malaysia, a non-profit organization.

தொடர்பு விபரங்கள்

Nilaa4u Communication Centre

No. 94, 2nd Floor, Jalan Meru , Batu 1 1/2 , 41050 Klang, Selangor, Malaysia

(603) 3345 2202 (Office Phone)  (603) 3345 2202 (fax)

Email: editor@nilaa4u.com

எங்களை பற்றி

நிலா4யூ: செய்திகள், அரசியல் பார்வை, கல்வி, வர்த்தகம், பொழுதுபோக்கு தொடர்பான செய்திகளை உடனுக்குடன் வழங்கும் தமிழ்ச் சமுதாய இணைய ஏடு.

Nilaa4u is your news, political view, education, business, and entertainment portal. We provide you with the latest news and videos straight from Malaysia.

Qaasoo.com is the technical support and monitoring partner.

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *